Мисия на дружеството

Висококвалифицирано и професионално обслужване на Клиентите съгласно изискванията на внедрените международни стандарти в дружеството.

Цели на дружеството

  • Постоянно подобряване на работния процес и качеството на продуктите;

  • Неотменно спазване на срокове и условията по договорите за поръчка;

  • Нулеви рекламации;

  • Постоянно разширяване на международния пазар.

Декларация от Висшето Ръководство на дружеството

Политиката по управление на Интегрираната система за управление от ръководството на „МЕТИЗИ“ АД е насочена към непрекъснато подобряване на качеството на продукта и здраве и безопасност при извършване на дейността.

ISO 9001:2015

Екипът на „МЕТИЗИ“ АД е разработил, внедрил и поддържа ефективна система за управление на качеството (СУК) на база на принципите на ISO 9001: 2015. Системата за управление на качеството обхваща процесите на производство на гръмозащитни въжета, неизолирани алуминиеви и алуминиево-стоманени проводници, стоманени въжета с различни конструкции и предназначение и сапани от стоманени въжета.

Система за управление по ЗБУТ

Дружеството има разработена и внедрена Система за управление по здравословни и безопасни условия на труд. Политиката по здравословни и безопасни условия на труд е изразена чрез Декларация.