Производството на проводници, стоманени телове, въжета и изделия от тях.

Предлага закрити помещения под наем.

„МЕТИЗИ“ АД предлага висококвалифицирано и професионално обслужване според изисванията на най-строгите международни стандарти.

“МЕТИЗИ” АД е основано през 1978 година и първоначалното име на дружеството е “Завод за стоманени телове и въжета” с производствен капацитет от 100 000 тона телове и 47 000 тона въжета. Дружеството e единствен в България производител на стоманени въжета. Продуктовата листа включва повече от 400 наименования и размери, намиращи добър прием от страна на нашите партньори в страната и чужбина.

steel_wires

Стоманени телове

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Стоманени въжета

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Алуминиеви и алуминиево-стоманени проводници

ВИЖ ПОВЕЧЕ
Друга метална продукция

Друга метална продукция

ВИЖ ПОВЕЧЕ

“МЕТИЗИ” АД

“МЕТИЗИ” АД е дружество, специализирано в производството на проводници, стоманени телове, въжета и изделия от тях.

“МЕТИЗИ” АД се намира в гр. Роман, Северозападна България на 110 км oт София. Техническата екипировка включва машини за производство на стоманени телове, стоманени въжета, гвоздеи, за мрежи – светли и поцинковани, технологични линии за байцване, за горещо поцинковане, за производство и изпитване на сапани, съоръжения за отгряване, пречиствателни станции, с осигурени енергоизточници – природен газ, вода и двойно електрозахранване. Дружеството разполага със собствени жп коловози.

123

Основни продукти на „МЕТИЗИ“ АД са:

 • Телове от нисковъглеродни стомани (твърди, отгряти, непоцинковани) с диаметър от 0.2 до 10.0 mm;

 • Поцинковани стоманени телове с диаметър от 1.6 до 5.0 mm;

 • Високовъглеродни телове, включително телове за пружини, телове за конструкционни стомани, поцинковани и непоцинковани, с диаметър от 0.2 до 4.5 mm;

 • Стоманени въжета с различна конструкция и предназначение с диаметър от 1.8 до 40 mm;

 • Сапани с товароподемност до 40 TF, ръчно заплетени или със студено пресовани алуминиеви втулки;

 • Мрежи;

 • Гвоздеи, произведени от ниско и високовъглеродни телове.

Основни продукти на „МЕТИЗИ“ АД са:

 • Рудодобива и въгледобива;

 • Енергетиката;

 • Металургията;

 • Строителството;

 • Машиностроенето;

 • Селското стопанство;