Протокол от заседание на СД относно сключване на инвестиционен кредит