Покана и писмени материали за ГОСА на 29.06.2023г.